Aktualności O Projekcie Zespół Zarządzający Plan zajęć Materiały Przydatne linki
   
   
 

Niniejszy projekt przyczyni się do rozwiązania problemów w subregionie płockim, takich jak:
     • niedostosowanie kształcenia w Technikum w zawodzie technik technologii chemicznej do potrzeb lokalnego rynku pracy,
     • niski udział absolwentek gimnazjum w kształceniu w zawodzie technik technologii chemicznej i rozwijaniu kompetencji kluczowych,
     • dysproporcje edukacyjne w trakcie procesu kształcenia absolwentów i absolwentek gimnazjów wiejskich,
     • mały dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym kierunkującej na przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie w ciągu okresu realizacji jakości i atrakcyjności kształcenia w Technikum w zawodzie technik technologii chemicznej, służące dostosowaniu kwalifikacji zawodowych 42 uczniów i 18 uczennic do potrzeb rynku pracy w subregionie płockim.

Cele szczegółowe projektu będą w bezpośredni sposób wpływać na realizację celu ogólnego projektu oraz wprost odnosić się do zdefiniowanych problemów:
     • dostosowanie kształcenia w Technikum w zawodzie technik technologii chemicznej do potrzeb lokalnego rynku pracy,
     • zwiększenie udziału absolwentów gimnazjum w kształceniu w zawodzie technik technologii chemicznej i rozwijaniu kompetencji kluczowych,
     • zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia - 10 absolwentek gimnazjów wiejskich.