Aktualności O Projekcie Zespół Zarządzający Plan zajęć Materiały Przydatne linki
   
   
 

 
 
Europejski Fundusz Społeczny

www.efs.gov.pl


Centrum Edukacji
www.centrumedukacji.pl


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
www.parp.gov.pl


Fundusze Strukturalne
www.funduszestrukturalne.gov.pl


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
www.mps.gov.pl


Ministerstwo Gospodarki
www.mg.gov.pl


Program Operacyjny Kapitał Ludzki
www.kapitalludzki.gov.pl